Jaka forma opodatkowania przy sklepie internetowym?

forma opodatkowania do sklepu internetowego

Jedną z pośród najbardziej istotnych decyzji w czasie rejestrowania firmy będzie wybór formy opodatkowania. Każda z nich ma swoje plusy i minusy i ma wpływ nie tylko na wysokość podatku dochodowego, ale też na sposób, w jaki prowadzona jest księgowość. Przedsiębiorcy mają do wyboru różne formy opodatkowania np. na zasadach ogólnych, jak i w formie zryczałtowanej. 

Różnorodne możliwości w sklepu internetowego

Skala podatkowa

Skala podatkowa to najpopularniejsza forma opodatkowania. W zależności od wysokości uzyskiwanego dochodu, spotkamy się z dwiema stawkami podatkowymi : 

  • dla dochodów wynoszących mniej niż 85 528 złotych : 18% minus kwota, która zmniejsza podatek, to jest 556 złotych i 2 grosze,
  • dla dochodów wynoszących powyżej 85 528 złotych : 14.838 złotych, 2 grosze plus 32% nadwyżki ponad 85.528 złotych.

Kwotę podatku w przypadku I progu podatkowego (18%) należy obliczyć według wzoru: 
przychód firmy – koszty = dochód 
dochód – suma składek na ubezpieczenie społeczne = dochód do opodatkowania
dochód do opodatkowania x 18% – 556,02 złotych (kwota, która zmniejsza podatek) = podatek 
podatek – suma odliczonych na ubezpieczenia zdrowotne składek = podatek do zapłacenia, który jest liczony od początku rokupodatek do zapłacenia, który jest liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za konkretny miesiąc.

Jak można łatwo zauważyć, im wyższe będą koszty prowadzenia działalności, tym mniejszy podatek do odprowadzenia.

Jeśli zdecydujemy się na taką właśnie formę opodatkowania, musimy jako przedsiębiorcy samodzielnie obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczki na poczet podatku dochodowego (kwartalnie, albo miesięcznie), zaś po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie PIT-36. Plusem skali podatkowej jest głównie to, iż pozwala ona na skorzystanie z ulg podatkowych, a także na rozliczanie się wraz z małżonkiem, albo na zasadach przewidywanych dla osób, które wychowują samotnie dziecko. 

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego stawka podatkowa będzie jedna i ta sama bez względu od wysokości osiąganych dochodów i wynosi 19%. Tutaj także, tak jak w wypadku skali podatkowej, podatek oblicza się od dochodu, przy uwzględnieniu składek na poczet ubezpieczenia społecznego, zaś przychody i koszty należy wykazać w ewidencji, to znaczy Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. 

Przedsiębiorca musi samodzielnie obliczyć i wpłacić zaliczki na poczet podatku dochodowego (miesięcznie, albo kwartalnie), zaś po zakończeniu roku podatkowego złożyć do właściwego urzędu skarbowego roczne zeznanie PIT-36L. 

Przyjęło się, iż podatek liniowy będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy osiągają w działalności gospodarczej dochody na poziomie przekraczającym 100.000 złotych, niemniej jednak nie zawsze tak jest. Dla właściciela firmy, którego dochody znacząco przekraczają I progu podatkowym nie zawsze korzystne będzie przechodzenie na stawkę linową. Taka forma będzie nieopłacalna, tym bardziej dla samotnych rodziców. Podatek liniowy uniemożliwi bowiem rozliczenie się na zasadach, które przewidziano dla osób wychowujących samotnie dziecko, jak również razem z małżonkiem. 

Ryczałt

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczania się z fiskusem. Przedsiębiorca nie musi zatem prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów. Wystarczy jedynie sporządzenie ewidencji przychodów. Zaliczki na poczet podatku dochodowego wpłaca się do urzędu skarbowego w każdym miesiącu, zaś po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć roczne zeznanie PIT-28.  

Z uwagi na rodzaj działalności obowiązywać będzie odpowiednio 5 stawek ryczałtu. Najniższa dotyczyć będzie sklepów internetowych – 3%. Sporym plusem ryczałtu będzie niska kwota podatku, jak i łatwe rozliczanie. Ryczałt uniemożliwi jednakże rozliczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (ponieważ to dochód, a nie przychód jest podstawą opodatkowania). Może zatem się okazać, iż będzie nieopłacalny dla sklepów które ponoszą spore wydatki na zakup towarów, albo zatrudniają pracowników. 

Poza tym ta forma opodatkowania uniemożliwi wspólne rozliczanie zarobków wraz z małżonkiem, jak i rozliczanie się na zasadach, które przewidziane są dla osób wychowujących samotnie dzieci. Ponadto z ryczałtu nie będą mogły skorzystać podatnicy, którzy prowadzą : kantory obcych walut, lombardy, apteki, czy też zajmujący się handlem częściami do pojazdów mechanicznych. 

Karta podatkowa

Karta podatkowa to ostatni, a zarazem najłatwiejszy sposób na rozliczanie się z urzędem skarbowym. Niemniej jednak lista działalności, które mogą się w tenże sposób rozliczać jest krótka i nie ma w niej niestety sklepu internetowego.