Obowiązki prawne podczas zakładania sklepu internetowego

Obowiązki prawne w sklepie internetowym

Rynek e-handlu z roku na rok rośnie. W sieci pojawia się coraz więcej sklepów internetowych. Jednak samo założenie sklepu online i rozpoczęcie sprzedaży to nie wszystko. Pamiętać należy o przestrzeganiu obowiązującego prawa dotyczącego prowadzenia sprzedaży online.

Obowiązki prowadzącego sklep online

Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że dokonanie sprzedaży/kupna w sklepie online jest pewnego rodzaju zawarciem umowy między sprzedającym a kupującym. Już tego wynika, że sprzedający zobowiązany jest poinformować klienta o wszystkich najważniejszych danych dotyczących sprzedawcy. Dlatego na stronie sklepu zawsze powinny znajdować się takie informacje jak nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, numery NIP oraz REGON. Mówiąc krótko — kupujący musi wiedzieć, od kogo dokładnie kupuje towar. Poza tym na stronie sklepu muszą znaleźć się szczegółowe informacje o warunkach dostawy oraz możliwości reklamacji.

Na sprzedającego nałożone są takie same obowiązki niezależnie od tego, czy prowadzi sprzedaż stacjonarną czy online. Innymi słowy, klient ma takie same prawa dokonując zakupów w sieci, jak w sklepach stacjonarnych. Co więcej, czasem nawet te prawa są większe. Np. kupujący może odstąpić od umowy kupna w przeciągu 10 dni bez podawania przyczyny. Musi jedynie przesłać do sklepu odpowiednie oświadczenie o rezygnacji. W takim przypadku klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

Wymieniając najważniejsze obowiązki prawne sklepu internetowego z pewnością wymienić należy obowiązek poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, obowiązek podania danych formalnych przedsiębiorstwa, obowiązek podania dokładnych cen wszystkich towarów, obowiązek dokładnego poinformowania klientów o kosztach i warunkach dostawy, a także obowiązek poinformowania o warunkach reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Regulamin sklepu internetowego

Każdy sklep internetowy musi posiadać także swój regulamin. Jasno mówi o tym prawo w sklepach internetowych. Konkretnie mowa tu o Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy regulamin musi zawierać kilka obowiązkowych punktów. Regulamin zawierać musi informacje o tym co dokładnie oferuje sklep internetowy, musi jasno opisywać procedurę reklamacyjną, wszelkie warunki zawarcia umowy sprzedaży i jej rozwiązania oraz warunki świadczenia usług online.

Aby stworzyć prawidłowy regulamin sklepu internetowego, konieczna jest znajomość prawa. Dotyczy to w szczególności znajomości takich aktów prawnych jak Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO oraz prawo telekomunikacyjne. Stworzony regulamin sklepu internetowego musi być zgodny z przepisami zawartymi w powyższych aktach prawnych.

Zapisy niedozwolone w regulaminach sklepów

Wielu regulaminach sklepów internetowych niestety odnaleźć można klauzule niedozwolone. Najczęściej takie zapisy umieszczane są nieświadomie i wynikają z niewiedzy sprzedającego. Warto jest zatem wiedzieć, czy są klauzule niedozwolone i czego dotyczą. Mówiąc najprościej klauzule niedozwolone są to zawarte w regulaminach sklepów zapisy, które są niezgodne z obowiązującym prawem. Przykładem takiej klauzuli może być zapis mówiący o tym, że sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru, która wynika z winy firmy kurierskiej. Pamiętać bowiem należy, że kupujący zawiera umowę ze sklepem, a nie z firmą kurierską, zatem to sklep jest od początku do końca odpowiedzialny na przesyłkę towaru. W przypadku kiedy klient padł ofiarą takiej niedozwolonej klauzuli, powinien on zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na klauzulę niedozwoloną uznaje się nie tylko zapis niezgodny z przepisami prawa, ale także brak odpowiednich regulacji. Np. jeśli w regulaminie nie ma zawartych informacji dotyczących procesu reklamacji wówczas taki regulamin także uznaje się za zawierający klauzulę niedozwoloną. Każdy, kto rozpoczyna handel online powinien dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi tworzenia regulaminów sklepów internetowych. Wiele takich informacji znaleźć można w sieci pod hasłem „otworzenie sklepu prawo”.